Visse investeringer har forhåndsbestemt løpetid, dvs. en periode der investeringen løper.

Likviditeten, dvs. evnen til å omsette investeringen i kontante midler i løpet av løpetiden vil variere avhengig av type investering.

Prosjekter 1-2 år

Prosjekter 3-5 år

Prosjekter 5-7 år