Gevinsten målt i prosent som investeringen forventes å generere. Målavkastning er et mål, ikke en garanti.

Prosjekter med høyere avkastning
men høyere risiko

Prosjekter med lavere avkastning
men også lavere risiko