Det laveste investeringsbeløpet som kreves for å investere i et produkt.

Prosjekter under 500 000 SEK

Prosjekter fra 500.000 til 2.000.000 SEK

Prosjekter over to millioner SEK