En investering kan øke eller reduseres i verdi.

Alle investeringer er forbundet med risikofaktorer som kan føre til en reduksjon i verdien av investeringen eller forventet målavkastning ikke oppnås.

Prosjekter med lav risiko

Prosjekter med middels risiko

Prosjekter med høy risiko