pie-chart

Alternative investeringer, slik som for eksempel eiendommer, er et godt instrument for å redusere risikoen for investorens portefølje med samme grad av retur.

Verdensledende moderne porteføljeteori anbefaler at mer enn en fjerdedel av sparepengene plaseres i realaktiva.

Risikoen for eksempel eiendommer innenfor omsorgssektoren er lav, mens avkastningen er relativt høy.

Les mer om å investere i Sverige