sig-sverige-2

Att investera i fastigheter innebär en möjlighet att generera passiva inkomster från hyresintäkter, samt kapitaltillväxt genom eventuell framtida värdeökning på fastigheterna.

Svenska Investeringsgruppen har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och projektledning, samt paketering av fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder en helhetslösning för fastighetsinvesteringar i Sverige.

Läs mer om att investera i Sverige