Hvorfor investere i eiendommer?

En investering i eiendommer kan gi deg:

  • Passiv inntekt fra leieinntekter
  • Kapitalvekst gjennom verdiøkning

Direkte investeringer i eiendom:

  • Korrelerer ikke med verdipapirmarkedene
  • Innebærer en investering i en riktig tillgang

Eiendomsinvesteringer i Sverige

De mest interessante investeringsmulighetene i det svenske markedet er i kommersielle eiendommer og eiendomsutvikling En investering i kommersielle eiendommer krever vanligvis en betydelig kapitalinvestering, men gjennom en effektiv pakkeløsning gjør det mulig for en større gruppe av investorer til å dra nytte av disse mulighetene.

Som et resultat av den økonomiske krisen, er banker i dag mer restriktive i sine utlån Dermed blir behovet for egenkapital større . Felles eierskap er et godt alternativ for investorer som ønsker en posisjon i eiendomsmarkedet.

Svenska Investeringsgruppen identifiserer attraktive investeringsmuligheter primært i pleie og omsorgssegmentet , samt innen eiendomsutvikling Vårt mål er å gi de mest interessante investeringsmulighetene i det svenske markedet for en bred gruppe av enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å investere i eiendom på en enkel og sikker måte.

Metode

Svenska Investeringsgruppen tilbyr en komplett løsning for investorer som ønsker å investere i eiendommer i det svenske markedet

  • Gjennom et omfattende nettverk innen spesifikke eiendomssegment identifiserer vi de mest attraktive investeringsmulighetene.
  • Analyse av en eiendomsinvestering består av to hovedkomponenter: markedet og eiendoms analyse. Att et marked som viser en gunstig investeringsbeliggenhet betyr ikke at alle eiendommer i dette markedet per definisjon er en god investering
  • Pakkeløsninger av investeringsmuligheter gjør det mulig for en større gruppe av investorer til å dra nytte av de mulighetene vi identifiserer. Ved å lage pakkeløsninger på eiendommer i unoterte porteføljer opprettholdes lav eller ingen korrelasjon til verdipapirmarkedet.
  • For at en eiendomsverdi skal bestå eller øke, og for at en eiendom skal generere løpende inntekter, er en fungerende forvaltning avgjørende. Svenska Investeringsgruppen sørger altid for at best mulig forvaltning er på plass for å forvalte og utvikle eiendommene.
  • En eiendoms eventuelle verdistigning realiseres først når eiendommen er solgt. Selv når en investering er gjort, er det viktig å ha en klar idé om hvordan eiendommen skal selges. Når vi går inn i et eiendomsprosjekt, har vi alltid en klar idé om hvordan eiendommene skal selges for å generere høyest mulig profitt.

Få mer informasjon

  • Fyll ut skjemaet til høyre for å få mer detaljert informasjon, og få tilgang til muligheter som ikke er presentert på nettsiden.

En investering i eiendommer kan gi deg: