Hvorfor investere i eiendom i utlandet?

 En investering i eiendommer kan gi deg:

  • Passiv inntekt fra leieinntekter
  • Kapitaltilvekst gjennom verdiøkning

Direkte investeringer i eiendommer:

  • Korrelerer ikke med verdipapirmarkeder
  • Innebærer investering i reel tillgang

Investering i eiendom i utlandet betyr:

  • Mulighet til å diversifisere sin investeringsportefølje
  • Risikospredning gjennom eksponering mot flere markeder og valutaer

Eiendomsinvesteringer i utlandet

Å eie eiendom i utlandet er en drøm for mange. I en stadig mer integrert verden, skapes et større spekter av investeringsmuligheter på ulike markeder.

For å gjøre en god investering kreves svært god kjennskap til det aktuelle markedet, lover og regler om eierskap, skatter og oppkjøps prosesser.

Svenska Investeringsgruppen gir, gjennom våre ekspertise gjeldende internasjonale eiendomsinvesteringer, den informasjonen som kreves for å gjøre en god investering i eiendommer.

Svenska Investeringsgruppens team for utenlandske investeringer er din svenske partner ved eiendomsinvesteringer i utlandet. Vi skaper trygghet gjennom grundig research og gjennom å være din partner – fra anskaffelse til avhending.

Vi anbefaler bare investeringsobjekter som vi selv ville investere i.

Metode

Svenska Investeringsgruppen tilbyr en komplett løsning for investorer som ønsker å kjøpe eiendommer i utlandet.

Identifikasjon – Gjennom et stort globalt nettverk, ser vi kontinuerlig etter investeringsmuligheter i hele verden.

Analyse – Analyse av en eiendomsinvestering består av to hovedkomponenter: markedsanalyse og eiendomsanalyse . At et marked viser en gunstig investeringsmodus betyr _ at alle eiendommer i dette markedet per definisjon er en god investering.

Oppkjøp – Svenska Investeringsgruppen styrer hele anskaffelsesprosessen og sørger for at alle innkjøp blir gjort på en forsvarlig måte.

Forvaltning – For at en verdien av en eiendom skal bestå eller øke, og for en eiendom skal generere den forventede inntektsstrøm, er en fungerende forvaltning avgjørende. Svenska Investeringsgruppen sørger altid for at best mulig forvaltning er på plass.

Avhendelse – En eiendoms eventuelle verdiøkning realiseres først når eiendommen er solgt. Selv når en investering er gjort, er det viktig å ha en klar idé om hvordan eiendommen skal selges. Svenska Investeringsgruppen kan bistå i disponering av investeringene våre kunder har kjøpt fra oss.

Få mer informasjon

  • For mer detaljert informasjon eller tilgang til muligheter som ikke er presentert på nettstedet, kan du kontakte oss ved å fylle ut skjemaet til høyre

Hvorfor investere i eiendom i utlandet?