Innenfor begrepet eiendomsutvikling nyproduksjon, foredling og finansiering av svenske eiendomsprosjekter. Svenska Investeringsgruppen gir mulighet til å ta del i unike forretningsmuligheter med høy forventet avkastning.

Svenska Investeringsgruppen er først på det private markedet for å tilby investeringer i studentboliger – et segment med høy etterspørsel og få konkurerende aktører

Investeringer i utviklingsprosjekter med fokus på studentboliger er et spennende tillegg til en balansert investeringsportefølje.

De eiendomsporteføljene vi skaper eies av investorene  sammen med Svenska Investeringsgruppen , i felles selskaper.

Investeringsstrategi

Strategien er å investere i eiendomselskaper som utvikler studentboliger, eller kortsiktig finansiering av lignende prosjekter.

Målsetting

Målet er å skape en høy og stabil avkastning, og øke  verdien av de underliggende eiendoms ressursene Verdiøkningen forventes å komme fra både foredling av eiendommer, samt embalering av individuelle eiendommer til en større bestand. Potensialet i utviklingsprosjekter er høyere enn våre andre produkter og bedømmes fra tilfelle til tilfellle. Fremtidig verdi bygges dels på eiendelenes  foredlingspotensial samt kontantstrømmen .

Få mer informasjon

  • Fyll ut skjemaet til høyre for å få mer detaljert informasjon, og tilgang til muligheter som ikke er presentert på nettsiden.