Forutsetningene for gjøre gode eiendomsinvesteringer i USA er usedvanlig gode. Investering i boligeiendommer i USA er preget av:

  • Svært lave priser
  • Høy avkastning fra leieinntekter
  • Gode utsikter for verdistigning

Forholdene varierer sterkt mellom ulike lokale markeder. Svenska Investeringsgruppen har valgt å fokusere på objekter i Florida hvor vi har vært aktiv siden 2008, og i Chicago. Vi utvider nå til andre markeder.

Det er fortsatt en utmerket tid for å investere i USA. Prisene har begynt å stige i noen byer, men det er fortsatt en rekke svært rimelige investeringer. Generelt kjennetegnes vår investering i USA av:

  • Priser 20-25% lavere enn byggekostnadene
  • God Direkteavkastning (opp til 20% per år)
  • Gode utsikter for verdistigning
  • Direkte eierskap av leiligheter eller boligblokker med eksisterende leietakere

Svenska Investeringsgruppen har mangeårig erfaring på det amarikanske eiendomsmarkedet og gir en komplett løsning for eiendomsinvesteringer i USA, fra identifisering og oppkjøp til ledelsen og til slutt avslutte.

Nedenfor er eksempler på aktuelle prosjekter i USA.

Få mer informasjon

  • For mer detaljert informasjon eller tilgang til muligheter som ikke er presentert på nettstedet, kan du kontakte oss ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Forutsetningene for gjøre gode eiendomsinvesteringer i USA er usedvanlig gode. Investering i boligeiendommer i USA er preget av: