Kontakt SIG Development Norway for salgsspørsmål

+47 46747467

Nygata 19
Trondheim 7014

Investere i Eiendom

Investering i  eiendom og andre alternative investeringer har lenge vært en selvfølge for profesjonelle investorer. Ved å investere i eiendom, lager du forutsigbare passive inntekter.

Den viktigste grunnen til at profesjonelle investorer velger å investere noe av sin kapital i ulike eiendoms investeringer er dens lave samvariasjon med aksjer, fond og andre børsrelaterte investeringer.

Mer om Eiendom

Investere med oss

Å investere i eiendom krever kunnskap og forståelse av markedet. Ved å investere sammen med teamet bak Svenska Investeringsgruppen muliggjør du et  problemfritt direkte eierskap av eiendommer.

Om Svenska Investeringsgruppen

Hvorfor gjøre en eiendomsinvestering ?

En eiendomsinvestering har flere fordeler fremfor andre typer investeringer.

Et eksempel på en fordel av en eiendomsinvestering er at det gir både en stabil avkastning og potensial for kapitalvekst.

En eiendomsinvestering kan også gi innflytelse, fordi du kan ofte låne en del av kjøpesummen og dermed få en god avkastning på en eiendomsinvestering med lav risiko.

Slik kan du begynne å investere

Mange investorer forstår fordelene med en eiendoms investering, men gjennomfører aldri sin første investering fordi de ikke føler seg trygge på hva de skal gjøre.

Dette er grunnen til at den Svenska investeringsgruppen startet. Med hjelp av kunnskapsrike rådgivere kan du nå foreta en eiendomsinvestering og bli utleier uten å være vaktmester

Å investere kan være enkelt og snart kan du få passive inntekter fra din eiendomsinvestering.