Om Svenska Investeringsgruppen

Svenska Investeringsgruppen tilbyr alternative investeringer primært av eiendommer. Disse aktivaklassene relateres til en svært liten grad av børsen og er et nødvendig supplement og base i en balansert investeringsportefølje.

Svenska Investeringsgruppen er en av de ledende finansielle selskaper i alternative investeringer.

Svenska Investeringsgruppens Visjon

Svenska Investeringsgruppen ønsker å berike folk ved å skape muligheter for økonomisk vekst og frihet i alternative investeringer.

Svenska Investeringsgruppens Verdier

Langsiktighet

Svenska Investeringsgruppen arbeider for langsiktige og varige kunderelasjoner der vi ønsker å være kundens partner i alternative investeringer nå og i fremtiden. Vi jobber for lange og varige forretningsrelasjoner med våre partnere og leverandører.

Åpenhet

SIG arbeider med en ærlig og balansert rådgivning som åpent erkjenner risikoer, muligheter og kostnader. Vi tror på en realistisk vurdering av investeringsprosjekter og vil heller undervurderer enn overvurderer.

Troverdighet

SIG arbeider for å være troverdig i alt vi gjør, som skaper trygghet for våre investorer. Derfor presenterer vi kun de prosjekter som er i tråd med vår visjon og misjon – å skape muligheter for økonomisk vekst og frihet i alternative investeringer.

Effektivitet

SIG strever etter effektive og moderne prosesser både internt og eksternt. Det handler om hvor effektivt du jobber, _ nødvendigvis hvor hardt du jobber. Dette er dyrking av alle ressurser. Ved å være effektive og innovative, vil vi selv samle miljøet, penger, tid og bruker mindre ressurser for flere resultater.

Etikk

SIG, Svenska Investeringsgruppen,vil alltid investere i prosjekter på en etisk måte, slik at vi blir en ressurs for den lokale situasjonen og bidra til samfunnet.

SIG - Svenska Investeringsgruppen AB

Svenska investeringsgruppen erbjuder alternativa investeringar i främst fastigheter. Dessa tillgångslag korrelerar i mycket liten utsträckning med börsen och är ett nödvändigt komplement och bas i en välbalanserad investeringsportfölj.

Svenska investeringsgruppen är ett av Sveriges ledande finansföretag inom alternativa investeringar.

Vision (vänsterställt)

Svenska investeringsgruppen vill berika människor genom att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

Värderingar

(Lägg till)

Trovärdighet

Vi arbetar för att vara trovärdiga i allt vi gör vilket skapar trygghet för våra investerare. Därför presenterar vi endast projekt som överensstämmer med vår vision och affärsidé – att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

Effektivitet

Vi strävar efter effektiva och moderna processer såväl internt som externt. Detta gäller i brukandet av alla resurser. Genom att vara smart, effektiv och innovativ sparar vi bland annat miljön, pengar, tid och använder mindre resurser för mer resultat.

Vil du vite mer?

Okstad1

Følg SIG på Facebook