Våre referans

Vi er alle i forskjellige situasjoner i livet som gir oss ulike forutsetninger, mål og verdier i livet. Noen av oss ønsker å sikre fremtiden for våre barn. Andre har allerede sett barna sine fly ut og ønsker å nyte litt ekstra for pensjonisttilværelsen.

Nedenfor presenterer vi noen eksempler på forskjellige kunder som av ulike grunner har valgt å vende seg til Svenska Investeringsgruppens .


Arne Wallmon, Stockholm

Har investert i flere prosjekter i USA, og eiendomsfondet SIG Fast 1 med svenske omsorgs eiendommer.

Se referanse Video


Fam Berger, Skåne

Etter å ha investert i to leiligheter i Orlando og en leilighet i Tampa, Florida, USA.

Se referanse Video


Ann Widell, Stockholm

Etter å ha investert i prosjektet, Waterside, Florida USA.

Se referanse Video


Vil du vite mer?

Okstad1

Følg SIG på Facebook