• Lindö Hotell slide
 • Om Svenska Investeringsskolan
 • Fastighetsinvestering i Sverige
 • Fastighetsinvesteringar Utomlands
 • Investeringsskolan - Om investeringar
 • Lindø Hotel

  Hotell på golfbane med 7% garantert årlig avkastning i 3 år.

  Lindo Hotel er et nybygd golf og konferansehotell som ligger ved siden av klubbhuset i Lindo som med sine 62 hull er et av Sveriges største golfanlegg.

  Å eie et hotellrom på Lindo Hotel innebærer mulighet til direkte avkastning fra hotellintektene kombinert med tilgang til egen overnatting på golfklubben

  Les mer om Lindø Hotel

   

 • Svenska Investeringsgruppen

  Svenska investeringsgruppen tilbyr alternative investeringer primært i eiendomer. Disse aktivaklassene relateres til en svært liten grad av børsen og er et nødvendig supplement og base i en velbalansert investeringsportefølje.

  Svenska investeringsgruppen er et av de ledende finansielle selskapene i alternative investeringer.

  Les mer om Svenska Investeringsgruppen

   

 • Invester i Sverige

  Å investere i eiendommer gir en mulighet til å generere passive inntekter fra leieinntekter samt kapitalvekst ved eventuelle fremtidige verdiøkninger av eiendommene.

  Svenska Investeringsgruppen har omfattende erfaring i eiendomsforvaltning og prosjektledelse, samt inbaking av eiendomsinvesteringer. Vi tilbyr en komplett løsning for eiendomsinvesteringer i Sverige.

  Les mer om å investere i Sverige

   

 • Investere i utlandet

  Å eie eiendom i utlandet er en drøm for mange. I en stadig mer integrert verden, skapes et voksende spekter av investeringsmuligheter i ulike markeder.

  Svenska Investeringsgruppen leverer, gjennom vår ekspertise gjeldende internasjonale investeringer, informasjon som kreves for å gjøre en god eiendomsinvestering.

  Les mer om å investere i utlande

 • Meld deg på
  Investeringsskolen

  Gjennom Investeringsskolen, lærer du det grunnleggende om å gjøre en god investering. Investeringsskolen består av fem deler, hver med en video, der du får lære om hvordan alternative investeringer kan hjelpe deg å få en høy avkastning på kapitalen din i forhold til risiko.

  Investeringsskolen er web-basert og helt gratis.

  Lær deg mere om Investeringsskolen

Investere i eiendommer

Å Investere i eiendom og andre alternative investeringer har lenge vært en selvfølge for profesjonelle investorer. Ved å investere i eiendom, skapes forutsigbare passive inntekter.

Den viktigste grunnen til at profesjonelle investorer velger å investere noe av sin kapital i ulike eiendomsinvesteringer er dens lave samvariasjon med aksjer, fond og andre børs-relaterte investeringer.

Mer om Eiendom

Investere
med oss

Å Investere i eiendom krever kunnskap og forståelse av markedet. Ved å investere sammen med teamet bak Svenska Investeringsgruppen muliggjør du et problemfritt direkte eierskap av eiendommer.

Om Svenska Investeringsgruppen

Hvorfor gjøre en
Eiendomsonvestering?

En eiendommsinvestering har flere fordeler fremfor andre typer investeringer.

Et eksempel på en fordel med en eiendomsinvestering er at det gir både en stabil avkastning og potensial for kapitalvekst.

En eiendomsinvestering kan også gi tilby hevstangseffekt ettersom du ofte kan låne en del av kjøpesummen og dermed få en god avkastning på en investering i eiendom med lav risiko.

Slik kan du begynne å investere

Mange investorer forstår nytten av en eiendomsinvestering, men gjennomfører aldrig sin første investering fordi de ikke føler seg trygge på hvordan de skal gjøre det.

Dette er grunnen til at Svenska Investeringsgruppen ble startet. Med hjelp av kunnskapsrike rådgivere kan du nå gjøre en eiendommsinvestering og bli eiendomseier uten å være vaktmester

Att investera Investering kan være enkelt og raskt du kan få passive inntekter fra din egen eiendom investering.

Anmälan Nyhetsbrev

Anmälan Nyhetsbrev