Dan Astrén

Styrelseledamot

VD i Svenska Investeringsgruppen AB.
Grundare och huvudägare av Svenska Investeringsgruppen AB.

Vil du vite mer?

Okstad1

Følg SIG på Facebook